b2bplusdemo
B2B Nedir?
 

        
             B2B terimi İngilizce Business to Business kelimelerinin karşılığıdır. B2B E-Ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

             Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ETKK Hukuk Çalışma Grubu'nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporunda "Elektronik Ticaret; bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında internet ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında intranet yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir" şeklinde tanımlanmıştır. Tüm firmalar, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şekli olan E-Ticaret, ürün seçeneklerinin artması, ürünlerin kalitesinin yükselmesi ve ödeme ve teslimat sıkıntılarının giderilemesinde yardımcı olmaktadır. E-Ticaret potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.

            Elektronik ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ'leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı olacaktır. B2B ve E-İş, geleneksel iş modellerini değiştirerek aşağıda özetle sıralanan bir çok faydayı sağlayacaktır;

  • Daha iyi müşteri tatmini ve desteği,
  • Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması,
  • Daha iyi servis Daha iyi alış ve satış işlemleri,
  • Daha az işletim maliyeti Daha az üretim maliyeti Daha düşük stok maliyeti,
  • Elektronik pazarlar, satıcı ve alıcı şirketlerin hizmet ve ürünleriyle ticareti oluşturulan aracı sitelerdir. 

            Bu model çoktan-çoğa (many-to-many) model olarak da tanımlanır. Bu konu için online exchange, infomediary, I-market, digital marketplace, net hub gibi bir çok terim de kullanılmaktadır. Bu modelde e-pazar, tedarikçilerin sağladığı ürün kataloglarını birleştirerek kullanıma sunar. Bu yapı bilgilerin tutarlı bir şekilde kullanıcılara sunulmasını, aranmasını ve alıcı - satıcı arasındaki entegrasyonu sağlar. Aynı zamanda alıcı ve satıcı taraflarındaki yükü azaltır. Bu modelde fiyat isteme, açık artırma, ters açık artırma gibi bir çok zaman tüketen işlemler kolayca aşılabilmektedir. 

          Uygulama güçlüklerine karşı B2B ortamı her iki tarafa da önemli faydalar sağlar, bunların en önemlisi her zaman gerçek bilgi ile hareket edebilmektir.